Pomorska Liga Historyczna.

Pomorze Zachodnie w dziejach Polski i Europy

Drodzy uczniowie i nauczyciele,

w listopadzie 2016 roku Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zainaugurował dedykowaną Wam Pomorską Ligę Historyczną. Jej celem jest zgłębianie historii naszej „małej ojczyzny” – Pomorza Zachodniego, w powiązaniu z dziejami Polski i Europy.

Chcielibyśmy zachęcić Was do wzięcia udziału w tej szlachetnej rywalizacji, której stronami będą szkoły z naszego regionu, a polem zmagań stanie się lokalna Klio. Zadania jej organizacji podejmuje się szczecińskie środowisko historyczne, które od lat wspiera i prowadzi badania regionalne nad dziejami Pomorza Zachodniego, a teraz poprzez Pomorską Ligę Historyczną chce w nowatorski sposób zainspirować Was do wzięcia udziału w tej wielkiej przygodzie naukowej.

Rozgrywki Ligi odbywać się będą w trakcie sezonu, zamykającego się w ramach jednego roku szkolnego. Polegać będą na wykonywaniu opracowanych przez fachowców różnorodny zadań, takich jak gry miejskie, debaty oksfordzkie, turnieje wiedzy, prezentacje multimedialne i inne. Uczestnicy będą się do nich przygotowywali w swoich miejscowościach, a efekty prac będą przesyłane do oceny przez zawodowych historyków.  Kilka razy do roku zaprosimy Was do różnych miejscowości Pomorza Zachodniego na turniejowe współzawodnictwo „twarzą w twarz” z pozostałymi uczestnikami Ligi. Liczymy więc, że poza samą rywalizacją o zwycięstwo w Lidze, rozgrywki stanowić będą doskonałą okazję do nawiązania kontaktów pomiędzy różnymi środowiskami młodych entuzjastów historii.

Chcielibyśmy, aby do rozgrywek zgłaszały się maksymalnie siedmioosobowe drużyny pod opieką nauczyciela, przy czym dwóch z siedmiu uczniów będzie miało status „rezerwowych”. Drużyna taka wyznaczy „kapitana”. Każda szkoła może delegować dowolną liczbę drużyn, ale jeden nauczyciel może być opiekunem tylko jednej drużyny. Dla każdego zadania opracowany zostanie odrębny regulamin, który, wraz z regulaminem głównym i harmonogramem zostanie upubliczniony na stronie www.plh.szczecin.pl. Na tejże stronie, w formie ligowej tabeli, podawane będą też w na bieżąco wyniki rywalizacji.

Każdego roku w czerwcu odbędzie się wielki finał i podsumowanie, na którym wręczone zostaną nagrody dla zwycięzców. Oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych, najlepsi zostaną zabrani na kilkudniową wycieczkę naukową po historycznym Pomorzu. Zwycięska szkoła otrzyma także przechodni puchar. Po trzech wygranych sezonach przejdzie on na własność danej szkoły.

Sekretarzem Ligi i osobą, która odpowie na wszystkie Wasze pytania jest Jolanta Libront: sekretarz@plhszczecin.eu

Audaces fortuna iuvat decoratque coronat !!!

Patronat nad rozgrywkami Ligi objęli:

  JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk

  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

  Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza

   Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Krzysztof Mikulski