Zgłoszenia drużyn do III sezonu Pomorskiej Ligi Historycznej przyjmujemy do 1 października 2018. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zgłoszenia drużyny po tym terminie.